AKTUELLT
Mer >>
 • 2019-09-19
  Nya T-piren i Grebbestad
  Tanums kommuns projekt att bygga nya T-piren närmar sig uppstart och kommer att påbörjas den 23 september i Grebbestad


 • 2019-07-01
  Renoveringsarbeten
  Under vår och höst pågår renoveringsarbeten och underhåll såsom bryggtvätt, målning och småreparationer i Tanums hamnar.


 • 2019-07-01
  Nytt i Hamburgsund
  Ny sugtömningsstation och nya båtplatser.


 • 2019-06-19
  Ny fakturaadress
  Tanums Hamnar AB har ny fakturaadress.


 • 2019-06-10
  Planerat bevattningsförbud
  Från 6 juli till 4 augusti gäller bevattningsförbud för dig som har kommunalt vatten.


Renoveringsarbeten

Under vår och höst pågår renoveringsarbeten och underhåll såsom bryggtvätt, målning och småreparationer i Tanums hamnar.

I Kalvö hamn har bryggan för småbåtar och gästhamnsbåtar renoverats.

I Sannäs ska pålade bryggor, pir och kajkant renoveras och byggas om.

Bryggan i Strandbacken, Hamburgsund har förbättrats ytterligare.

Den gamla pålade bryggan i Brandparken i Fjällbacka hamn kommer att bytas ut mot en flytbrygga med bommar. I Fjällbacka har även en ny övergång från gästhamnsbryggan till serviceanläggningen färdigställts.

Grebbestadbryggan har fått ett nytt aktivitetsområde för barn.

Rivning av T-piren i Grebbestad påbörjas efter sommaren. Fiskebåtarna kommer tillfälligt att förtöjas i Grebbestad gästhamn.

Toaletten vid bryggan i Spånslätt kommer att renoveras.

 

Senast ändrad: 2019-07-01
Ansvarig: Jan Larsson
Tanums Hamnar AB - Riksvägen 143 A - 457 81 Tanumshede - info@tanumshamn.se - Telefon: 0525-183 80 - Telefax: 0525-183 60 - Om tanumshamn.se - Logga in